Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Реєстрація місця проживання/перебування

 

Перелік документів:

(Інформаційна картка), (заява на реєстрацію місця проживання, заява на реєстрацію місця перебування, заява на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини)

 •  1. заява;
 •  2. документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;
 •   3. квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
 •    4. документи, що підтверджують:
 • право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім'ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
 • право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
 • проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
 •   5. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 •   6. заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
 •    У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:
 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).
 •    Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
 •    У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
 •    За проживання без реєстрації місця проживання (перебування) до громадянина застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція — попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

 

Термін, протягом якого надається послуга:

в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від управління адміністративних послуг

 

Платність/Безоплатність:

Послуга надається платно

р/р 31415538022002,

одержувач коштів: УК у м. Хмельницькому/ м. Хмельницький, код ЄДРПОУ отримувача: 38045529;

банк отримувача Казначейство України (ЕАП),

МФО 899998,

код  класифікації: 22090400,

призначення: адміністративний збір за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання (13,60 грн./40,80 грн.)

 

Результат надання послуги:

внесення відомостей про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання