Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

Перелік документів:

  1. Заява на ім’я міського голови (зразки додаються - завантажити).
  2. Копія договору на охорону об’єкта, підтримання на об’єкті і прилеглій до нього території громадського порядку.
  3. Копія протоколу проведення досліджень шумового навантаження (для закладів ресторанного господарства).
  4. Копія документів, що підтверджують факт встановлення на об’єкті камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження.
  5. Копія документу про підтвердження можливості суб’єкта господарювання проводити певні дії щодо здійснення господарської діяльності в конкретному приміщенні (свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил або акт державної технічної комісії про приймання в експлуатацію, технічний паспорт на нежитлове приміщення).
  6. Письмова згода інших співвласників та /або орендарів приміщення на встановлення режиму роботи об’єкта (за їх наявності).
  7. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства/дозволу на розміщення об'єкту торгівлі чи побуту.
  8. Довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

Пакет документів подається адміністратору ЦНАП.

Примітка: Для засвідчення копій документів адміністратором заявником надаються оригінали документів.

 

Термін, протягом якого надається послуга:

30 календарних днів

 

Платність/Безоплатність:

Безоплатно

 

Результат надання послуги:

Рішення виконавчого комітету

 

Інформаційна картка - завантажити.