Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів і спеціалізованих металургійних переробних підприємств на відповідність вимогам ЗУ "Про металобрухт"

 

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я голови комісії з питань координації роботи щодо контролю за дотриманням умов і правил при здійсненні операцій з металобрухтом (зразки додаються - завантажити).
 2. Копія установчих документів (статуту, положення про приймальний пункт, тощо).
 3. Копія ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту чорних або кольорових металів (для діючих підприємств).
 4. Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданого Управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 74).
 5. Копія декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, зареєстрованої Хмельницьким міським сектором Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 10/1).
 6. Копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо відповідності спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів і спеціалізованих металургійних переробних підприємств вимогам санітарних норм та правил, виданого Головним управлінням Держсанепідемслужби у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55).
 7. Копія дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Франка, 2/2).
 8. Копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою площею не менше 1000 кв.м. (чорні метали), 500 кв.м. (кольорові метали).
 9. Копія технічного паспорту на брухтопереробне обладнання.
 10. Копія технічного паспорту на вантажопідйомне обладнання.
 11. Копія документа, що посвідчує дату останнього технічного огляду вантажопідйомного обладнання.
 12. Копія технічного паспорту на вагове обладнання.
 13. Копія свідоцтва про повірку вагового обладнання.
 14. Копія технічного паспорту на вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю.
 15. Копія свідоцтва про повірку вимірювального засобу, що забезпечує проведення радіаційного контролю.
 16. Для спеціалізованих металургійних переробних підприємств додатково.
  1. Копія проекту металургійного виробництва, який розроблений проектною установою колишнього СРСР, УРСР або суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження будівельної діяльності.
  2. Копія акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, а у разі зміни власника з збереженням профілю виробництва акта, отриманого попереднім власником.
  3. Копія наказу (розпорядження, рішення) про створення служби, підрозділу чи призначених відповідальних осіб, які забезпечують контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється.
  4. Копія технологічної інструкції, яка забезпечує виробництво продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів продукції, що виготовляються.
  5. Копія наказу (розпорядження, рішення) про призначення персоналу, який відповідно до кваліфікації забезпечує виконання технологічного процесу.
  6. Копія технічного паспорту на виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідає проекту, розробленому спеціалізованою організацією.
 17. Довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

Пакет документів подається адміністратору ЦНАП.

Примітка: Для засвідчення копій документів адміністратором заявником надаються оригінали документів.

 

Термін, протягом якого надається послуга:

15 календарних днів

 

Платність/Безоплатність:

Безоплатно

 

Результат надання послуги:

Акт обстеження

 

Інформаційна картка - завантажити.