Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Видача копій рішень, витягів з прийнятих рішень міської ради

 

Перелік документів:

  1. Заява (зразки додаються - завантажити).
  2. Довіреність на право представляти інтереси суб’єкта ʼзверненняворганахмісцевогосамоврядування, оформленавустановленомузаконодавствомпорядку (у разізвернення уповноваженого представника).

Пакет документів подається адміністратору ЦНАП.

 

Термін, протягом якого надається послуга:

15 календарних днів

 

Платність/Безоплатність:

Безоплатно

 

Результат надання послуги:

Копія рішення, витяг з рішення міської ради

Інформаційна картка - завантажити.